Innføring i Purus gummikoblinger

Våre 20 gummikoblinger håndterer de fleste situasjoner med krav til sammenføyning og tetting av overganger mellom ulike materialer og dimensjoner. Purus gummikoblinger skjøter og tetter overganger mellom ulike materialer og rørdimensjoner

Innføring i Purus gummikoblinger Read More »