Innføring i Purus gummikoblinger

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Våre 20 gummikoblinger håndterer de fleste situasjoner med krav til sammenføyning og tetting av overganger mellom ulike materialer og dimensjoner. Purus gummikoblinger skjøter og tetter overganger mellom ulike materialer og rørdimensjoner

Scroll to Top
Rull til toppen