5. Kundens behov og motforestillinger

Det er flere grunner til at mange kunder kanskje ikke velger designsluk, som for eksempel Purus Line, til sine baderom. Noen observasjoner både hos forbruker og installatør er at det er dyrt, det innehar mer risiko (spesielt ved å legge inntil vegg) og det er vanskelig å få til når det allerede er et standard sluk på badet.

Pris

Designsluk koster noe mer, men sett opp mot totale baderomskostnaden er det en liten del. Mange ganger koster det ikke mer sett opp mot at det er 1. Enklere å installere, færre fliser og mindre fug

Risiko og fare for lekkasje

Noen installatører har liten erfaring med deisgnsluk. Det har forekommet argumenter med installasjon inntil vegg ikke er i henhold til lover å norsk byggeskikk. Dette er helt feil og tvert imot ofte mer sikrere enn sluk midt i dusjsonen. Fagrådet for Våtrom har godkjent Purus Line for mange år siden og anbefaler sterkt dette sluket i dag. Med tanke på membran og fall er det sikrere og enklere med designsluk

Foretrekker kjente løsninger

Purus Line har vært i markedet over 10 år nå og Purus PRO er godt testet de siste årene. De fleste installatører kjenner til designsluk fra Purus og har god erfaring.

Tiljgengelighet og modernisering

Fordelen med Purus Line og Purus PRO Line er at ved modernisering til ny dusj eller innredning kan en bytte rist som matcher. Det finnes mange varianter av Purus sluk og de fleste er kompatible både med tanke på estetikk og funksjonalitet.

Estetiske preferanser

Også Purus Joti sluk og industrisluk har svært mange varianter av rister. Det gjelder materialvalg, kvalitet, mønster og design. Det gjør at alle slukmodeller kan fornyes og tilpasses. Dersom et bad skal gjøres om til vaskerom vil det være naturlig med ny slukrist av stål som både tåler røff behandling og ser solid ut.

Installatørens preferanser

Oft lytter forbrukere til fagfolk. De har erfaring og preferanser. Det er viktig å forhøre seg med fler som har erfaring med installasjon av sluk. Noen som vil hevde at et designsluk er mindre sikkert, har kanskje ikke rette erfaring.

Tekniske hensyn

Plassering, lengde, størrelse, plassering og behov for lekkasjevarsling er momenter som bør vurderes. Installatører har ofte god kunnskap til plassering i forhold til fall og risikosoner hvor lekkasje kan finne sted. Purus Connect er også en løsning der det er en digital varsling dersom det eksisterer lekkasje rundt sluket.

Selv om designsluk kan tilby mange fordeler, er det viktig å forstå at kunder har forskjellige preferanser, behov og budsjettrestriksjoner. For noen kan designsluk være den perfekte løsningen som gir et moderne og stilfullt baderom, mens andre kunder kan foretrekke tradisjonelle sluk som er mer i tråd med deres designestetikk og budsjett. Valget av sluk avhenger derfor av en rekke individuelle faktorer og prioriteringer.