Purusrenne 100 fordeler

Purusrenne 100 er faktisk markedets smaleste renne, og gir nærmest ett “design look” i kombinasjon med barfotrister og installasjon i dusj og garderobeanlegg. Ved installasjon i industribygg beslaglegger den samle 100mm ruteristen minimalt med gulvplass. som frigjør mer gulvareal til kundens fordel. Selve rennerammen, den som støpes inn, kan være bredere etter hvilke rammetype som velges.

Purusrenne 100 for belegg (BE) har en solid skrudd klemring med avrundete hjørner som sikrer et jevnt og stabilt trykk mot belegget og hindrer lekkasje ved montasje av vinylbelegg med tykkelse opptil 4mm. Purusrenne 100 for fliser med limflens (F2) har en justerbar ramme som tilpasses ulike flise tykkelser. Purusrenne 100 for Epoxy (EP) har epoxy flens. Pursurenne 100 for betong (F3) benyttes til sliptbetong og, eller industribelegg som eksempelvis Akrylicon.

Ved installasjon til bruk i dusj og garderobeanlegg plasseres det en hårsil over vannlåset. Hårsilen benyttes til å samle opp smuss og hår, har konveks design som opprettholder kapasiteten selv om det ligger hås og smuss langs kantene. Hårsilen tas enkelt opp for rengjøring.

For industriformål har finnes en ruterisk L15 (Se tidligere emne om styrken og tåleevnen til risten). Den er konstruert smart, slik som du vil se på påfølgende videopresentasjon konstruert med føtter for effektiv rengjøring.

Selve monteringen av Purusrenne 100 kan gjøres i grunn før støp. I slike tilfeller kan rennen utstyres med innstøpingsbeskyttelse i form av sponplate lokk. Renne blir da levert ferdig foliert som hindrer betongsøl ned i rennen, og på samme tid sikrer sponplaten at rennen holder sin form, og ikke blir klemt sammen under støp. Denne fjernes med enkelhet etter støp. Se også video.

For å kunne sikre stabil montering leveres Purusrenne 100 med ankerfester. Dette er fester med hull hvor en enkelt kan benytte gjengestag og mutter. På den måten justeres Purusrenne 100 enkelt til den høyden som er ønsket.

Se denne presentasjonsvideoen fra Ansvarlig for Purus Prosjekt, Morten Hagen om Purusrenne 100