Instruktører

Purus Academy kan kombineres med fysisk kurs eller digitalt. Felles er at det er de samme instrøktørene som står bak hele kursporgrammet. Alle fysiske kurs avsluttes med sertifiseringstest.

Purus Academy

Kontakt våre kursholdere

Ønsker du kurs i din bedrift, på skolen eller i en samling til konferanser, messer eller annet, kontakt våre instruktører og fagansvarlige direkte. Kanskje kjenner du dem fra før.

Ansvarlig for all Opplæring

Tommy Leiren

Tommy Leiren er fagansvarlig for opplæring i Purus. Med over 20 års erfaring hos Purus og produktutvikling har han inngående kunnskap om installatørens muligheter. Tommy har fagbrev og jobbet lengst med utdanning av lærlinger.

Kurs- og kompetanseansvarlig
Epost: tommy@joti.no
Mobil: +47 900 14 450

Distriktsansvarlig Nord

Lasse Øiahals

Lasse Øiahals er nyeste i Purus og tar kurs som er i distriktet nord. Med lang er sterk erfaring fra bransjen kjenner han svært godt til både marked og produkter. Lasse vil være spesialist på Purus PRO Line og Joti R, og vil holde mange kurs for VVS installatører.

Distriktsansvarlig Nord
Epost: lasse@joti.no
Mobil: +47 909 45 099

Distriktsansvarlig Vest

Gorm Traycy Skilbrei

Gorm Traycy Skilbrei er ekspert på Purus Joti og holder flere titalls kurs i spesielt Purus Joti R som er et av de nyeste bunnledningsslukene i markedet. Gorm er å finne på flere av Purus sine Webinarer.

Distriktsansvarlig Vest
Epost: gorms@joti.no
Mobil: +47 915 68 966

Distriktsansvarlig Sør

Tor Arnesen

Tor Arnesen har lang fartstid fra bransjen og drevet egen rørleggervirksomhet. Hans erfaring med ulike løsninger knyttet til nye bad og rehabilitering er mange. Tor holder kurs svært gjerne hos de enkelt VVS bedriftene.

Distriktsansvarlig Sør
Epost: tor.arnesen@joti.no
Mobil: +47 920 56 219

Prosjektansvarlig Industri

Morten Hagen

Morten Hagen er ekspert på industrisluk og har store industrielle bygg som sine kunder. Han er ansvarlig for kurs innen Purusrenne 100, Spalterenner med mer som er svært populære løsninger for alt fra fiskeri til storkjøkken

Salgssjef Prosjekt Nord Vest
Epost: morha@joti.no
Mobil: +47 955 59 120

Prosjektansvarlig Øst

Lars Røkke

Lars Andre Røkke er spesielt prosjekter som hoteller, svømmehaller og avanserte løsninger for drenering av store vannmengder. Lars har flere års erfaring i Purus og holder flere kurs for entreprenører.

KAM Prosjekt Sør Øst
Epost: larsr@joti.no
Mobil: +47 415 47 033

Bli med i Purus Norge Proff

Registrer deg for nyheter og meld deg på Purus Norge Proff